Shakti Gawain – Every time you don’t follow…

0
77
Every time you don't follow your inner guidance, you feel a loss of energy, loss...


“Every time you don’t follow your inner guidance, you feel a loss of energy, loss of power, a sense of spiritual deadness.”
-Shakti Gawain