Kim Kardashian – White is actually one of…

0
3
White is actually one of my favorite colors. I have a white car. I love...


“White is actually one of my favorite colors. I have a white car. I love white.”
-Kim Kardashian